BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/16/2018
Data zamieszczenia postępowania:
17 lipca 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej 5 548 000 Euro 


Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy fragment (dawna ulica Handlowa) / ulicy Radzymińskiej oraz przy ul. Remiszewskiej, na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1 , 92/2 i cz. 78/2 (pod wjazdy), z obrębu 4-10-06 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy -  Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Rozdział V niniejszej SIWZ.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
1) Główny przedmiot:
45.21.10.00-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i budownictwa jednorodzinnego.
2) Dodatkowe przedmioty;
45211340-4  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań

Wadium: 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.08.2018 r. do godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 21.08.2018 r. o godz. 10:30

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAWIERAJĄ PONIŻEJ ZAMIESZCZONE MATERIAŁY 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 06-09-2018
Termin składania ofert:
7 września 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS135-307205
Opublikowano: 17.07.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 17.07.2018
Projekt umowy - zał nr IV do SIWZ
Opublikowano: 17.07.2018
pliki (.xml i .pdf) do sporządzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Opublikowano: 17.07.2018
Załączniki w wersji .docx
Opublikowano: 17.07.2018
1.1_DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Opublikowano: 17.07.2018
1.2_POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Opublikowano: 17.07.2018
1.3_DECYZJA DOT. WYCINKI DRZEW I NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH
Opublikowano: 17.07.2018
1.4_DECYZJA O SCALENIU DZIAŁEK_1171 I 1172
Opublikowano: 17.07.2018
1.5_DECYZJA O SCALENIU DZIAŁEK_1201 I 1202
Opublikowano: 17.07.2018
1.6_DECYZJA W SPRAWIE LIKWIDACJI PRZEJŚCIA BRAMOWEGO
Opublikowano: 17.07.2018
1.7_DECYZJA W SPRAWIE PRZENIESIENIA WZ NA RZECZ TBS
Opublikowano: 17.07.2018
1.9_WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA POLENERGIA
Opublikowano: 17.07.2018
1.10_WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA CO VEOLIA
Opublikowano: 17.07.2018
1.11_UZGODNIENIE WĘZŁA CIEPLNEGO
Opublikowano: 17.07.2018
1.12_UZGODNIENIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z WOŚ
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.3_TOM III KONSTRUKCJA
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.5_TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.6_TOM VI BIOZ
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.7_TOM VII INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA
Opublikowano: 17.07.2018
2.2_PB_DROGI
Opublikowano: 17.07.2018
3.7_TOM VI BIOZ
Opublikowano: 17.07.2018
4.1_ST.WYMAGANIA OGÓLNE
Opublikowano: 17.07.2018
4.2_ST ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ARCHITEKTURA
Opublikowano: 17.07.2018
4.3_ST ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opublikowano: 17.07.2018
4.4_ST. KONSTRUKCJA
Opublikowano: 17.07.2018
4.5_ST.INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACYJNE I CO
Opublikowano: 17.07.2018
4.6_ST.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opublikowano: 17.07.2018
1.8_WARUN_TECHN_PRZYŁĄCZ_I UZGODN_MPWIK_1_2
Opublikowano: 17.07.2018
1.8_WARUN_TECHN_PRZYŁĄCZ_I UZGODN_MPWIK 2_2
Opublikowano: 17.07.2018
1.13_PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Opublikowano: 17.07.2018
1.14_DECYZJA ZEZWALAJACA NA LOKALIZACJE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
Opublikowano: 17.07.2018
1.15_DECYZJA DOTYCZACA LOKALIZACJI ZJAZDÓW
Opublikowano: 17.07.2018
1.16_BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO.
Opublikowano: 17.07.2018
1.17_ZGODA ZGN Targówek
Opublikowano: 17.07.2018
3.6_TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHN_1_3_1
Opublikowano: 17.07.2018
3.6_TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHN_1_3_2
Opublikowano: 17.07.2018
3.6_TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHN_2_3
Opublikowano: 17.07.2018
3.6_TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHN_3_3
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_1_2
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_1
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_2
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_3
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_4
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_5
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_6
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_7
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_8
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE_2_2_8
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_4
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.2_TOM II ARCHITEKTURA_2_4
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.2_TOM II ARCHITEKTURA_3_4
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.2_TOM II ARCHITEKTURA_4_4_1
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.2_TOM II ARCHITEKTURA_4_4_2
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.4_TOM IV INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACJA
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.8_OPRACOWANIA DODATKOWE_1_3
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.8_OPRACOWANIA DODATKOWE_2_3
Opublikowano: 17.07.2018
2.1.8_OPRACOWANIA DODATKOWE_3_3
Opublikowano: 17.07.2018
3.1_TOM I ZAGOSPODAROWANIE
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_1
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_2
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_3
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_4
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_5
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_6
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_7
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_8
Opublikowano: 17.07.2018
3.2_TOM II ARCHITEKTURA_1_9
Opublikowano: 17.07.2018
3.8_OPRACOWANIA DODATKOWE
Opublikowano: 17.07.2018
3.4_TOM III KONSTRUKCJA _1
Opublikowano: 17.07.2018
3.4_TOM III KONSTRUKCJA _2
Opublikowano: 17.07.2018
3.4_TOM III KONSTRUKCJA _3
Opublikowano: 17.07.2018
3.4_TOM III KONSTRUKCJA _4
Opublikowano: 17.07.2018
3.4_TOM III KONSTRUKCJA _5
Opublikowano: 17.07.2018
3.4_TOM III KONSTRUKCJA _6
Opublikowano: 17.07.2018
3.3_TOM II.A ARANŻACJA WNĘTRZ
Opublikowano: 17.07.2018
3.5_TOM IV INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACJA_CO_1
Opublikowano: 18.07.2018
3.5_TOM IV INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACJA_CO_2
Opublikowano: 18.07.2018
3.5_TOM IV INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACJA_CO_3
Opublikowano: 18.07.2018
3.5_TOM IV INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACJA_CO_4
Opublikowano: 18.07.2018
3.5_TOM IV INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACJA_CO_5
Opublikowano: 18.07.2018
3.5_TOM IV INSTALACJE SANITARNE_WENTYLACJA_CO_6
Opublikowano: 18.07.2018
ODPOWIEDZI na pytania i zmiana SIWZ nr 1
Opublikowano: 24.07.2018
rysunek uzupełniony A.Z.05_A_FASADA F5_F9
Opublikowano: 24.07.2018
Projekt Budowlany .dwg
Opublikowano: 24.07.2018
Projekt Wykonawczy .dwg
Opublikowano: 24.07.2018
ODPOWIEDZI na pytania nr 2
Opublikowano: 30.07.2018
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Opublikowano: 10.08.2018
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - Ogłoszenie
Autor: Karolina Ślusarczyk
Opublikowano: 14.08.2018
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Opublikowano: 06.09.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu
Opublikowano: 06.09.2018