ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie w zakresie rzeczowym objętym dokumentacją techniczną, wzorem umowy oraz SWZ. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej Zamawiającego https://tbs.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert:
22 kwietnia 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Remont tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8 w Warszawie Termin składania ofert: 14.07.2022 r. godz.10:00 Termin otwarcia ofert: 14.07.2022 r. godz. 10:30
Termin składania ofert:
14 lipca 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
20 października 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Zamawiającego
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Zamawiającego."
Termin składania ofert:
10 listopada 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych powierzchni nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
15 listopada 2022
Zobacz szczegóły