ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Pełczyńskiego na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 103/3, 102/7 i 108/1 (droga) w obrębie 6-11-02 położonych przy ul. gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo.”
Termin składania ofert:
22 stycznia 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 2 i ul. Strzeleckiej 27/29, w podziale na 2 części
Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 2 i ul. Strzeleckiej 27/29, w podziale na 2 części Nazwa postępowania: Zamówienie publiczne Numer postępowania: TBS/PZP/1/2021 Data zamieszczenia postępowania: 24.03.2021
Termin składania ofert:
16 kwietnia 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8A w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8A w Warszawie. Nazwa postępowania: Zamówienie publiczne Numer postępowania: TBS/PZP/2/2021
Termin składania ofert:
27 maja 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Rudnickiego w Warszawie – dialog konkurencyjny.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 oraz fragmentach działek nr ew. 53, 54, 59 z obrębu 7-06-04, położonych przy ul. gen. K. S. Rudnickiego, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Termin składania ofert:
23 sierpnia 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wz i wc oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy w budynkach stanowiących własność Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wz i wc oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy w budynkach stanowiących własność Zamawiającego położonych w Warszawie przy ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Parola 1, ul. Pełczyńskiego 30A, 30B, 30C, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, ul. Strzeleckiej 21/25, 27/29 ul. Zaokopowej 4/6, ul. Otwockiej 16 oraz ul. Złotopolskiej 2, w zakresie rzeczowym objętym opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert:
5 października 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., polegająca na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych znajdujących się w częściach wspólnych budynków będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
19 października 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie w zakresie rzeczowym objętym dokumentacją techniczną, wzorem umowy oraz SWZ. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej Zamawiającego https://tbs.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert:
22 kwietnia 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Remont tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8 w Warszawie Termin składania ofert: 14.07.2022 r. godz.10:00 Termin otwarcia ofert: 14.07.2022 r. godz. 10:30
Termin składania ofert:
14 lipca 2022
Zobacz szczegóły