ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. nr 25/2 z obrębu 7-06-02
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 w zakresie rzeczowym objętym projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert:
6 października 2023
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Kolskiej w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych dla planowanej inwestycji, polegającej na rozbiórce istniejących budynków wraz z infrastrukturą oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ew. 9 w obrębie 6-03-06, położonej przy ul. Kolskiej 10 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Termin składania ofert:
9 lutego 2024
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Strzeleckiej 21/25 i 27/29 oraz ul. Radzymińskiej 121 i 123
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Strzeleckiej 21/25 i 27/29 oraz ul. Radzymińskiej 121 i 123.
Termin składania ofert:
12 lipca 2024
Zobacz szczegóły