ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze, z niezbędną infrastrukturą techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 12/7 w obr. 4-18-11 przy ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
Termin składania ofert:
16 stycznia 2023
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze, z niezbędną infrastrukturą techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 12/7 w obr. 4-18-11 przy ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
Termin składania ofert:
10 marca 2023
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28 i ul. Pełczyńskiego 28A, w podziale na 2 części
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28 i ul. Pełczyńskiego 28A, w podziale na 2 zadania.
Termin składania ofert:
19 maja 2023
Zobacz szczegóły