ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Termin składania ofert:
12 stycznia 2016
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy i ciepłomierzy oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych podzielników ciepła z systemem zdalnego odczytu."
Opis przedmiotu zamówienia:
dialog techniczny, wymiana ciepłomierzy i wodomierz, zamówienie publiczne
Termin składania ofert:
29 stycznia 2016
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wody ciepłej oraz wody zimnej i ciepłomierzy
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wody ciepłej oraz wody zimnej i ciepłomierzy, znak postępowania: 1/2016.
Uwaga aktualizacja SIWZ w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 06.06.2016r. oraz zmiana terminu składania ofert do 13.06.2016r. do godz. 11:00.
Termin składania ofert:
14 czerwca 2016
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE.
Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa - Korzona
Termin składania ofert:
30 stycznia 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Termin składania ofert:
9 lutego 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej w Warszawie
Termin składania ofert:
23 lutego 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie i administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..
Opis przedmiotu zamówienia:
sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie i administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..
Termin składania ofert:
2 marca 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..
Termin składania ofert:
26 maja 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Termin składania ofert:
21 lipca 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w zakresie opisanym w SIWZ, projekcie umowy oraz do
Opis przedmiotu zamówienia:
wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w zakresie opisanym w SIWZ, projekcie umowy oraz dokumentacji projektowej
Termin składania ofert:
29 lipca 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.
Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.
Termin składania ofert:
8 listopada 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Opis przedmiotu zamówienia:
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Termin składania ofert:
8 listopada 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
29 listopada 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Opis przedmiotu zamówienia:
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Termin składania ofert:
29 listopada 2017
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Termin składania ofert:
11 stycznia 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Chyrowskiej 1/ul. Złotopolskiej 8 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Chyrowskiej 1/ul. Złotopolskiej 8 w Warszawie
Termin składania ofert:
19 lutego 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Termin składania ofert:
26 lutego 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
Termin składania ofert:
12 marca 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Chyrowskiej 1/ul. Złotopolskiej 8 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Chyrowskiej 1/ul. Złotopolskiej 8 w Warszawie
Termin składania ofert:
23 marca 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE – DOKOŃCZENIE BUDOWY
Opis przedmiotu zamówienia:
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE – DOKOŃCZENIE BUDOWY
Termin składania ofert:
30 marca 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I P.POŻ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. PRZY UL. RUDNICKIEGO 4 i RUDNICKIEGO 8A W WARSZAWIE w podziale na dwa zadania
Opis przedmiotu zamówienia:
WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I P.POŻ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. PRZY UL. RUDNICKIEGO 4 i RUDNICKIEGO 8A W WARSZAWIE w podziale na dwa zadania
Termin składania ofert:
13 kwietnia 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE
Opis przedmiotu zamówienia:
REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. W WARSZAWIE
Termin składania ofert:
21 kwietnia 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont balkonów w budynkach wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. przy ul. Rudnickiego 6 i Rudnickiego 8 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont balkonów w budynkach wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. przy ul. Rudnickiego 6 i Rudnickiego 8 w Warszawie
Termin składania ofert:
29 maja 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Dostawa i wymiana opraw oświetlenia żarowego na zestaw (oprawa + żarówka/świetlówka LED) w budynkach mieszkalnych w Warszawie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i wymiana opraw oświetlenia żarowego na zestaw (oprawa + żarówka/świetlówka LED) w budynkach mieszkalnych w Warszawie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
Termin składania ofert:
7 czerwca 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
Termin składania ofert:
11 lipca 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont klatek schodowych i przejść bramowych w budynkach wielorodzinnych pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont klatek schodowych i przejść bramowych w budynkach wielorodzinnych pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
27 lipca 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
Opis przedmiotu zamówienia:
Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
Termin składania ofert:
11 sierpnia 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 2 części
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 2 części
Termin składania ofert:
14 sierpnia 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE
Opis przedmiotu zamówienia:
BUDOWA ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ ZJAZDAMI PRZY ULICY RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE
Termin składania ofert:
7 września 2018
Zobacz szczegóły

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Remont klatek schodowych i przejść bramowych w budynkach wielorodzinnych pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Remont klatek schodowych i przejść bramowych w budynkach wielorodzinnych pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
13 września 2018
Zobacz szczegóły