KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

Nabór wniosków na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Radzymińskiej 123
Nabór wniosków na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Radzymińskiej 123
Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości listy osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych numer 82 i 115 w inwestycji przy ul. Radzymińskiej 123 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 117/2 i 120/1).
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z miejscem postojowym w budynku przy ul. D. Siedzikówny
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z miejscem postojowym w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony Nr 1/2021 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 oraz udziału we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 23 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4
Listy Podstawowe i Rezerwowe w naborze na 6 lokali mieszkalnych przy ul. Radzymińskiej 123
Listy Podstawowe i Rezerwowe w naborze na 6 lokali mieszkalnych przy ul. Radzymińskiej 123
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listy Podstawowe i Rezerwowe wniosków osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123 w Warszawie.

Więcej komunikatów

TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powołano w 2000r.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o., którego zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Właścicielem udziałów w Spółce w 100% jest Miasto Stołeczne Warszawa. TBS działa na zasadzie non - profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikam i inwestycji są również partycypanci, czyli osoby i fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji. Realizowane prze z Spółkę inwestycje wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone są w tzw.biały montaż, panele podłogowe lub parkiet, glazurę i terakotę. Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ oraz Wola. Nowe inwestycje planujemy realizować również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy.Obecnie w skutek kolejnych konsolidacji spółka występuje pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Czytaj więcej