KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

Listy wniosków, które wpłynęły w naborze  na  60 lokali w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego
Listy wniosków, które wpłynęły w naborze na 60 lokali w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listy wszystkich wniosków osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu 60 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.
Sprzedaż miejsca postojowego nr 1 w budynku przy ul. D. Siedzikówny
Sprzedaż miejsca postojowego nr 1 w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony Nr 2/2021 na sprzedaż udziału we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 1 w garażu podziemnym położonym w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z miejscem postojowym w budynku przy ul. D. Siedzikówny
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z miejscem postojowym w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza wynik Przetargu pisemnego nieograniczonego Nr 1/2021 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 oraz udziału we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 23 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4

Więcej komunikatów

TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powołano w 2000r.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o., którego zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Właścicielem udziałów w Spółce w 100% jest Miasto Stołeczne Warszawa. TBS działa na zasadzie non - profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikam i inwestycji są również partycypanci, czyli osoby i fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji. Realizowane prze z Spółkę inwestycje wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone są w tzw.biały montaż, panele podłogowe lub parkiet, glazurę i terakotę. Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ oraz Wola. Nowe inwestycje planujemy realizować również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy.Obecnie w skutek kolejnych konsolidacji spółka występuje pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Czytaj więcej