KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie o naborze na lokal nr 23 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 30C
Ogłoszenie o naborze na lokal nr 23 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 30C
Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 30C w Warszawie.
Ogłoszenie o naborze wniosków na lokal nr 46 w budynku przy ul. Rudnickiego 4
Ogłoszenie o naborze wniosków na lokal nr 46 w budynku przy ul. Rudnickiego 4
Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 46 w budynku przy ul. Rudnickiego 4 w Warszawie.
Ogłoszenie o naborze na 4 lokale w nowej inwestycji przy ul. Pełczyńskiego 26, 26A, 26B
Ogłoszenie o naborze na 4 lokale w nowej inwestycji przy ul. Pełczyńskiego 26, 26A, 26B
Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór uzupełniający wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 4 lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26, 26A, 26B w Warszawie.

Więcej komunikatów

TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powołano w 2000r.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o., którego zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Właścicielem udziałów w Spółce w 100% jest Miasto Stołeczne Warszawa. TBS działa na zasadzie not for profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikam i inwestycji są również partycypanci, czyli osoby i fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji. Realizowane prze z Spółkę inwestycje wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone są w tzw.biały montaż, panele podłogowe lub parkiet, glazurę i terakotę. Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ oraz Wola. Nowe inwestycje planujemy realizować również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy.Obecnie w skutek kolejnych konsolidacji spółka występuje pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Czytaj więcej