KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

Zmiana wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Zmiana wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że obowiązująca od 27.01.2023 r. Taryfa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wprowadziła trzystopniową podwyżkę kosztów: w 2023, 2024 oraz w 2025 roku.
Nabór wniosków na lokal nr 97 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26
Nabór wniosków na lokal nr 97 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 97 w budynkach przy ul. Pełczyńskiego 26 Warszawie.
Nabór wniosków na lokal nr 28 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26B
Nabór wniosków na lokal nr 28 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26B
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 28 w budynkach przy ul. Pełczyńskiego 26B Warszawie.

Więcej komunikatów

TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powołano w 2000r.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o., którego zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Właścicielem udziałów w Spółce w 100% jest Miasto Stołeczne Warszawa. TBS działa na zasadzie not for profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikam i inwestycji są również partycypanci, czyli osoby i fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji. Realizowane prze z Spółkę inwestycje wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone są w tzw.biały montaż, panele podłogowe lub parkiet, glazurę i terakotę. Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ oraz Wola. Nowe inwestycje planujemy realizować również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy.Obecnie w skutek kolejnych konsolidacji spółka występuje pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Czytaj więcej