Inwestycja przy ul. Chyrowskiej - Targówek

Inwestycja zlokalizowana jest na warszawskim Targówku (os. "Targówek Mieszkalny") obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W pobliżu znajduje się Przedszkole Publiczne Nr 95 oraz Skwer Stefana Wiecheckiego - Wiecha.

Planowana ilość mieszkań : 25
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1 390 m2
Planowana ilość miejsc postojowych: 26
Liczba kondygnacji naziemnych: III-V
Liczba kondygnacji podziemnych: I

Szacunkowy termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2019 r.
Szacunkowy termin zakończenia budowy: IV kwartał 2020 r.

Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z Miastem st. Warszawa w myśl, której TBS będzie sprawował funkcję Inwestora w procesie budowy mieszkań. Przyszli najemcy lokali mieszkalnych będą kierowani przez m.st. Warszawa, które będzie dysponować prawem wynajmu powstałych lokali mieszkalnych. Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ nie prowadzi naboru najemców lokali mieszkalnych dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Chyrowskiej w Warszawie.