Ogłoszenie o naborze na wolny lokal mieszkalny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że aktualnie  nie prowadzi naboru wniosków