Ogłoszenie o naborze na wolny lokal mieszkalny nr 11

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul. Pełczyńskiego 28A w Warszawie (Dzielnica Bemowo) o powierzchni 28,11m2:
1. pokoju – 17,68m2;
2. kuchni – 6,35m2;
3. łazienki – 4,08m2.
Mieszkanie wyposażone jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania. Mieszkanie położone jest na drugim piętrze. Na klatce schodowej nie ma windy. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska.

Aktualnie obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 15,84zł/m2. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznego czynszu na rzecz Spółki w wysokości 445,26zł oraz opłat pozaczynszowych (zaliczki na: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, wywóz nieczystości, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, koszty stałe ciepła, koszty wspólne ciepła – ok. 200,00zł.), naliczanych według zużycia licznikowego i stawek dostawców.

Z najmem tego lokalu będzie się wiązało partycypowanie w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29 a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 53.741,40zł.

Kwota partycypacji może ulec zmianie, z uwagi na zmianę wysokości wskaźnika wartości odtworzeniowej w dacie 01.04.2020r., zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego.

Ponadto przyszły Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej za najem lokalu mieszkalnego w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu – tj. 5.343,12zł.

Wnioski o zawarcie umowy najmu przyjmowane są do dnia 6 marca 2020 roku (do godz. 14:00), wyłącznie na wzorach załączonych do ogłoszenia.

 

Materiały do pobrania