DANE KONTAKTOWE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30
01-471 Warszawa
mail: tbs@tbspolnoc.pl
tel: (22) 304-11-11, (22) 304-11-12, (22) 304-11-13, (22) 304-11-14 

 • Sekretariat: wew.120
 • Dział Finansowy: wew. 108, 113
 • Windykacja: wew. 122, kom. 510-026-454
 • Dział Inwestycji: wew. 221, 222, 118;  
 • Dział Eksploatacji: zasób Bemowo: wew. 117, 224, 103; zasób Bielany: wew. 101; zasób Praga Północ, Targówek: wew. 107

Spółka funkcjonuje w godzinach: 8:00 - 16:00

Dział Eksploatacji: pon. - pt. 8:00 - 16:00
Dział Finansowy: pon. - pt. 8:00 - 16:00
Dział Inwestycji:      pon. - pt.  8:00 - 16:00 
Dział Windykacja: pon. - pt. 8:00 - 16:00
Dyżur Administratora Praga Północ: wt. 800 - 1600 (klatka nr 4, ul. Strzelecka 27/29, pomieszczenie gospodarczo-administracyjne)


Dział Eksploatacji:

Administratorzy: 
budynki: ul. Pełczyńskiego 30A, 30B, 30C, 28A, 28 - tel. 784-963-835
budynki: ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28E, 28D, ul. Parola 1,
ul. Sosnowa 1B (Wołomin) - tel. 502-810-070
budynki: ul. Pełczyńskiego 26, 26A, 26B - tel. 519-405-159
budynki: ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Złotopolska 2, ul. Korzona 101 - tel. 882-066-308
budynki: ul. Strzelecka 21/25, 27/29, ul. Zaokopowa 4/6, ul. Otwocka 16, ul. Radzymińska 121, 123 - tel. 600-442-128

Całodobowe pogotowie dźwigowe:
TK ELEVATOR -  801 447 070; 606 958 206 (budynki: Radzymińska 121, 123)
Schindler Polska Sp. z o.o.  -   800 707 401 (budynek ul. Pełczyńskiego 28E)


Zgłaszanie usterek i awarii po godzinie 16:00
zasób Bemowo:
Konserwatorzy: tel. 600 442 123, 600 442 127

zasób Bielany:
Konserwatorzy: tel.  600 442 127, 600 442 123

zasób Praga Północ, Targówek:
Konserwatorzy: tel. 600-442-123; 600-442-129

RODO:
Administratorem danych osobowych osób pozostawiających swoje dane w Spółce jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Warszawa Północ Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”) adres email: iod@tbspolnoc.pl , adres korespondencyjny ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.

Korespondencję związaną z ochroną danych osobowych, kierowaną pocztą tradycyjną, prosimy opatrzeć dopiskiem ,,IOD” lub ,,dane osobowe” to pomoże nam szybciej odpowiedzieć na Państwa żądanie/zapytanie. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

:
:
 
 
 
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (1) tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie/pozostawioną wiadomość.
Jednocześnie informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej "IOD") adres email: iod@tbspolnoc.pl, adres korespondencyjny ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa. Korespondencję związaną z ochroną danych osobowych, kierowaną pocztą tradycyjną, prosimy opatrzeć dopiskiem "IOD" lub "dane osobowe" to pomoże nam szybciej odpowiedzieć na Państwa zapytanie/pozostawioną wiadomość.

Dane osobowe będą przetwarzane:
 • podane w formularzu kontaktowym do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/pozostawioną wiadomość a także dla celów archiwizacyjnych i dowodowych w celu udokumentowania udzielenia odpowiedzi na zapytanie/pozostawioną wiadomość przez okres niezbędny dla realizacji w/w celu.
Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale niezbędne dla celów zadania zapytania/przesłania wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie/pozostawioną wiadomość.
Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 

MAPA DOJAZDOWA