Organy Spółki

1. Zarząd Spółki;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd:
Prezes Zarządu - Piotr Jaworski
Członek Zarządu - Marcin Podsędek
Członek Zarządu - Eliza Prudzicz


Prokurent - Grzegorz Janczarek


Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Wrońska - Freudenheim

Członkowie Rady Nadzorczej:
  • Joanna Owczarczuk - Kowalczyk
  • Dariusz Budzik

Walne Zgromadzenie:

Jedynym udziałowcem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa.