Nabór wniosków na lokal mieszkalny nr 34 przy ul. Pełczyńskiego 28B


Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu  lokalu  mieszkalnego nr 34 w budynku przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28B w Warszawie, o powierzchni 61,00 m2.

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI:

Kwota partycypacji jaką zobowiązany będzie wpłacić Partycypant wynosi  182 353,10 zł.                                       

Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu – tj. 13 776,24 zł.

Czynsz najmu do wynosić będzie 18,82 zł/m2, tj. 1 148,02 zł.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu nr 34 w budynku  przy ul. Pełczyńskiego 28B w Warszawie przyjmowane są w terminie od dnia 12.06.2024 r. do 12.07.2024 r., wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone.

Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Materiały do pobrania

 

GALERIA ZDJĘĆ

- Pełczyńskiego 28B m. 34 -