KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

Konkurs nr 3/2017 na najem lokalu użytkowego
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza konkurs nr 3 na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wrzeciono 65 w Warszawie o powierzchni 99,00mkw.
Konkurs nr 4/2017 na najem lokalu użytkowego
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza konkurs nr 4/2017 na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Strzeleckiej 27/29 w Warszawie o powierzchni 48,30mkw.
Deklaracje o dochodzie gospodarstwa domowego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. przypomina o obowiązku składania przez Najemców deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim, wynikającym z Ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej komunikatów

TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powołano w 2000r.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o., którego zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Właścicielem udziałów w Spółce w 100% jest Miasto Stołeczne Warszawa. TBS działa na zasadzie non - profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikam i inwestycji są również partycypanci, czyli osoby i fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji. Realizowane prze z Spółkę inwestycje wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone są w tzw.biały montaż, panele podłogowe lub parkiet, glazurę i terakotę. Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ oraz Wola. Nowe inwestycje planujemy realizować również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy.Obecnie w skutek kolejnych konsolidacji spółka występuje pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Czytaj więcej