ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Remont trzech lokali mieszkalnych: nr 24 i 78 w budynku przy ul. Strzeleckiej 21/25 oraz nr 66 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 28A w Warszawie, znajdujących się w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. przekazuje informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Remont trzech lokali mieszkalnych: nr 24 i 78 w budynku przy ul. Strzeleckiej 21/25 oraz nr 66 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 28A w Warszawie, znajdujących się w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o." Nr postępowania: TBS/REG/29/2021.
Termin składania ofert:
10 lutego 2021
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż fabrycznie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21/25, Strzeleckiej 27/29, Zaokopowej 4/6 oraz Rudnickiego 4 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż fabrycznie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21/25, Strzeleckiej 27/29, Zaokopowej 4/6 oraz Rudnickiego 4 w Warszawie.
Termin składania ofert:
30 sierpnia 2021
Zobacz szczegóły