ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Remont lokalu mieszkalnego nr 180 w budynku przy ul. Strzeleckiej 27/29 w Warszawie, znajdującego się w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na postępowanie pn. "Remont lokalu mieszkalnego nr 180 w budynku przy ul. Strzeleckiej 27/29 w Warszawie, znajdującego się w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.". Nr postępowania: TBS/REG/417/2019.
Termin składania ofert:
19 listopada 2019
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Zakup i dostawa opraw oświetleniowych wraz z żarówką/świetlówką LED do budynków mieszkalnych znajdujących się w Warszawie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa opraw oświetleniowych wraz z żarówką/świetlówką LED do budynków mieszkalnych znajdujących się w Warszawie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Termin składania ofert:
9 czerwca 2020
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Remont lokali mieszkalnych
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na remont trzech lokali mieszkalnych przy ul. Złotopolskiej 2 lok. 36, przy ul. Pełczyńskiego 28A lok. 61 oraz przy ul. Strzeleckiej 27/29 lok. 39.
Termin składania ofert:
1 sierpnia 2020
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy dostosowanych do nakładek radiowych Apator Powogaz AT-WMBUS 16 oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych ciepłomierzy
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na postępowanie pn. "Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy dostosowanych do nakładek radiowych Apator Powogaz AT-WMBUS 16 oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych ciepłomierzy", znak sprawy: TBS/REG/304/2020.
Termin składania ofert:
4 września 2020
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Remont tarasu i balkonu przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiego 28B w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na postępowanie pn. "Remont tarasu i balkonu przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pełczyńskiego 28B w Warszawie".
Termin składania ofert:
2 października 2020
Zobacz szczegóły