ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Wymiana rozdzielni elektrycznej w węźle cieplnym budynku przy ul. Strzeleckiej 27/29 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr: TBS/REG/438/2023 na: "Wymianę rozdzielni elektrycznej w węźle cieplnym budynku przy ul. Strzeleckiej 27/29 w Warszawie, dostosowanej do zainstalowanych pomp elektronicznych Grundfos Magna 3." Termin składania ofert upływa 04.08.2023 r. o godz. 12:00.
Termin składania ofert:
4 sierpnia 2023
Zobacz szczegóły