ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Termin składania ofert:
9 września 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie w Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. przy ul. Pełczyńskiego 30B m 1
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie w Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. przy ul. Pełczyńskiego 30B m 1.
Termin składania ofert:
9 września 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż fabrycznie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21/25, Strzeleckiej 27/29, Zaokopowej 4/6 oraz Otwockiej 16 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż fabrycznie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21/25, Strzeleckiej 27/29, Zaokopowej 4/6 oraz Otwockiej 16 w Warszawie.
Termin składania ofert:
22 września 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Wykonanie robót polegających na rozbiórce dotychczasowej nawierzchni i wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na parkingu zewnętrznym nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 21/25 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót polegających na rozbiórce dotychczasowej nawierzchni i wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na parkingu zewnętrznym nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 21/25 w Warszawie.
Termin składania ofert:
30 września 2022
Zobacz szczegóły