WSZYSTKIE KOMUNIKATY

Przetarg Nr 1/2020 na sprzedaż lokalu
Przetarg Nr 1/2020 na sprzedaż lokalu
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony Nr 1/2020 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 oraz udziału we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 23 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4
Deklaracja o dochodzie
Deklaracja o dochodzie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 15.08.2019r., zniosła obowiązek składania przez Najemców raz na 2 lata deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe.
Ważna informacja - dyżury poniedziałkowe
Ważna informacja - dyżury poniedziałkowe
Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki informuję, iż od dnia 16.03.2020r. do odwołania spotkania z Zarządem oraz dyżury poniedziałkowe do 18:00 zostają zawieszone.
Ważna informacja
Ważna informacja
Szanowni Państwo! w związku z zagrożeniem wywołanym zwiększoną zachorowalnością na chorobę COVID-19 wywołaną koronawirusem, Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podjął kroki, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, a tym samym zapewnienie Państwu oraz pracownikom Spółki bezpieczeństwa. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, o kontaktowanie się z pracownikami Spółki wyłącznie drogą mailową oraz telefonicznie.
Ważna informacja - zagrożenie epidemiologiczne
Ważna informacja - zagrożenie epidemiologiczne
Szanowni Państwo, w związku z powstałym zagrożeniem epidemiologicznym przedstawiamy zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:
Ważna informacja - instrukcja prawidłowego mycia rąk
Ważna informacja - instrukcja prawidłowego mycia rąk
Szanowni Państwo, w związku z powstałym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem COVID-19, przedstawiamy instrukcję prawidłowego mycia rąk udostępnioną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zasady segregacji odpadów komunalnych
Zasady segregacji odpadów komunalnych
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane.
Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Radzymińskiej
Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Radzymińskiej
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. oferuje do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni od 70 do 480m2 w inwestycji u zbiegu ulic Radzymińskiej i Remiszewskiej oraz ul. Fragment (Dzielnica Targówek).
Zmiana wysokości opłaty za wywóz odpadów
Zmiana wysokości opłaty za wywóz odpadów
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że od 01.03.2020r. zmianie ulega wysokość opłaty za wywóz nieczystości, zgodnie z Uchwałami Rady m.st. Warszawy numer XXIV/676/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. oraz numer XXV/729/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.