Ogłoszenia o wolnych miejscach postojowych

Informujemy, że TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. posiada wolne miejsca postojowe w następujących lokalizacjach:

- ul. Literacka 19B (Dzielnica Bielany);

- ul. Rudnickiego 4 (Dzielnica Bielany);

- ul. Parola 1 (Dzielnica Bielany);

- ul. Jagiellońska (Dzielnica Praga północ).

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu zapraszamy osobiście do Działu Eksploatacji, w godzinach pracy biura lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 304 11 12 wew. 101, 107.