Ogłoszenia o wolnych lokalach użytkowych

TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że aktualnie posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

- lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Wrzeciono 63A, Dzielnica Bielany, o powierzchni 59,20 m², stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2, tj. 1.480,00 zł netto (1.820,40 zł brutto) + zaliczki na media (ok. 350,00zł);

- lokal użytkowy nr 2A w budynku przy ul. Wrzeciono 63A, Dzielnica Bielany, o powierzchni 58,74m², stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2, tj. 1.468,50 zł netto (1.806,26 zł brutto) + zaliczki na media (ok. 350,00zł);

- lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Strzeleckiej 19, Dzielnica Praga Północ, 70,38 m², stawka czynszu netto – 40,00 zł/m2, tj. 2.815,20 zł netto (3.462,70 zł brutto) + zaliczki na media (ok. 300,00zł).

Kaucja zabezpieczająca – trzykrotność miesięcznych opłat za lokal.
Podpisujemy umowy najmu na czas określony i nieokreślony.
Najemca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu, złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. Niedostarczenie przez Najemcę oświadczenia w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. Koszt zawarcia aktu ponosi Najemca.

Kontakt w celu obejrzenia lokalu 22 304 11 12 wew. 101, 114.