Ogłoszenie o naborze na 4 lokale w nowej inwestycji przy ul. Pełczyńskiego 26, 26A, 26B


Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór uzupełniający wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 4 lokale mieszkalne w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26, 26A, 26B w Warszawie tj.;


- Lok. nr 29, budynek ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26A, pokój z aneksem kuchennym + 1 pokój, o pow. 47,64m², piętro V,

- Lok. nr 38, budynek ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26B, kuchnia +1 pokój, o pow. 31,50m², piętro III,

- Lok.  nr 62, budynek ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26, kuchnia + 4 pokoje, o pow. 91,68m², piętro I;

- Lok.  nr 83, budynek ul. Gen. T. Pełczyńskiego 26, kuchnia + 4 pokoje, o pow. 91,79m², piętro IV;

Przewidywany termin oddania budynków do użytkowania – marzec 2023 r.

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 2 193,60 zł/m2

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI:

Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 7 312,00zł. Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%, tj. 2 193,60zł.

Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od 01.02.2023 r. do 03.03.2023 r. wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

Wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie „x” w kratce przy wybranym lokalu. Wybór jest jednokrotny, Wnioskodawca nie może zaznaczyć kilku lokali.

Wnioski można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki, osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone. NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Materiały do pobrania