Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/22/2017
Data zamieszczenia postępowania:
16 listopada 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..

2. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi Administratorami.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

5. Wspólny słownik zamówień CPV:

·       90910000-9 - usługi sprzątania

·       90911200-8 - usługi sprzątania budynków

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Wadium : 5 000,00 zł. 

Termin składania ofert 29-11-2017 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 29-11-2017 o godz. 10:15


Termin składania ofert:
29 listopada 2017

Załączniki do zamówienia

SIWZ SPRZĄTANIE
Opublikowano: 16.11.2017
projekt umowy - zał. nr 4 do SIWZ
Opublikowano: 16.11.2017
Załączniki do SIWZ edytowalne
Opublikowano: 16.11.2017
Oświadczenie - Grupa kapitałowa
Opublikowano: 16.11.2017
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 29.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 11.12.2017