Sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie i administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/4/2017
Data zamieszczenia postępowania:
17 lutego 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie i administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..

Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi Administratorami.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ od dnia podpisania umowy w okresie 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty granicznej wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Termin składania ofert: 02-03-2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 02-03-2017 r. godz. 11:30

Termin składania ofert:
2 marca 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 27722- 2017 z dnia 2017-02-17 r.
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 17.02.2017
SIWZ z załącznikami
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 17.02.2017
Rozdział IV SIWZ - Projekt umowy
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 17.02.2017
Załączniki do SIWZ dla Wykonawców w .doc
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 17.02.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 03.03.2017