Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28 i ul. Pełczyńskiego 28A, w podziale na 2 części

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2023
Data zamieszczenia postępowania:
4 maja 2023
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28 i ul. Pełczyńskiego 28A, w podziale na 2 zadania.

Część I - Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS Warszawa   Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28.
Część II - Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w   Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28A.


Termin składania ofert: 19.05.2023 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 19.05.2023 r. o godz. 10:30

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl
Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/111484

Termin składania ofert:
19 maja 2023