Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Pełczyńskiego na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/3/2020
Data zamieszczenia postępowania:
14 grudnia 2020
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 103/3, 102/7 i 108/1 (droga) w obrębie 6-11-02 położonych przy ul. gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo.”

W budynkach zaprojektowano 235 lokali mieszkalnych, 19 komórek lokatorskich oraz 8 lokali usługowych o powierzchni 1199,37 m2. W ramach inwestycji planowana jest budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: zieleni, placu zabaw, małej architektury, komunikacji, zjazdów do garaży, ogrodzenia terenu oraz osiedlowej sieci cieplnej. W projekcie zastosowano zabezpieczenia akustyczne od strony trasy S-8, celem zapewnienia minimalnego poziomu hałasu w mieszkaniach w budynku C. Na terenie przed wejściami głównymi przewiduje się elementy małej architektury takie jak ławki, kosze, latarnie.

Obiekt w całości będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Całość zagospodarowania terenu i obiekty zaprojektowano w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym. Wewnętrzne dojścia do budynków nie wykorzystują schodów, są ścieżkami pieszo-jezdnymi i chodnikami o nachyleniu nie przekraczającym 5%. Z tego poziomu osoba niepełnosprawna będzie miała możliwość dostania się do lokali usługowych na parterze i klatek schodowych. Lokale mieszkalne i poziom garażu połączone będą klatkami schodowymi obsługiwanymi przez dźwigi osobowe.

Powierzchnia całkowita 23 651,16 m2.

Kubatura budynku – 77 392,65 m3.

 


2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

1)      Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

2)      SIWZ oraz Wzór umowy wraz z załącznikami

 

 Termin składania ofert: 22.01.2021 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert: 22.01.2021 r. godz. 12:30

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy eZamawiający, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

 Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25460

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski otwarcie ofert odbędzie się online za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Zoom.

 Aby wziąć udział w spotkaniu za pomocą Zoom należy zainstalować bezpłatną aplikację kliencką dostępną na stronie https://zoom.us/download

Dane do dołączenia do spotkania za pomocą Zoom:

https://zoom.us/j/97843582602?pwd=M3FCeXorM3ExYndXYkNSaTl0WDlpZz09

Meeting ID: 978 4358 2602

Passcode: 152915

Termin składania ofert:
22 stycznia 2021