Zmiana wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Szanowni Państwo, 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że obowiązująca od 27.01.2023 r. Taryfa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wprowadziła trzystopniową podwyżkę kosztów: w 2023, 2024 oraz w 2025 roku. 

Zgodnie z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą, od 01.01.2024 r. koszt za 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków wynosi 11,46 zł (woda: 4,54 zł/m3; ścieki: 6,92 zł/m3). 

W związku z powyższym, do skrzynek pocztowych przekazujemy Państwu nowy wymiar opłat za lokal, obowiązujący od 01.01.2024 r.