Lista Podstawowa Lokal nr 97 ul. Pełczyńskiego 26

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości Listę Podstawową dotyczącą naborów na lokal nr 97 ul. Pełczyńskiego 26.
 

Materiały do pobrania