Zasady segregacji odpadów komunalnych

TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. przypomina, że od 01.03.2020r. zmianie uległa wysokość opłaty za wywóz nieczystości, zgodnie z Uchwałami Rady m.st. Warszawy numer XXIV/676/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. oraz numer XXV/729/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

Jednocześnie informujemy, iż stawka opłaty w wysokości 65,00zł za lokal mieszkalny, dotyczy gospodarstw domowych, w których odpady zbierane są w sposób selektywny. Natomiast w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zgodnie z §2 powyższej Uchwały, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie dwukrotność obecnej stawki tj. 130,00zł.

Wobec powyższego poniżej przekazujemy Państwu informacje, jak prawidłowo segregować odpady. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane.

Poniżej załączamy materiały informacyjne, przygotowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. W przypadku pytań dotyczących segregacji, zapraszamy do odwiedzenia portalu:
https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach
gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe wiadomości i wskazówki, jak prawidłowo segregować odpady.

 

Materiały do pobrania