ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Remont tarasów Rudnickiego 4, 6
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na "Wykonanie robót polegających na remoncie tarasów w budynkach położonych w Warszawie przy ul. Rudnickiego 4 i 6."
Termin składania ofert:
31 maja 2023
Zobacz szczegóły