ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Konserwacja systemów domofonowych
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na usługę konserwacji, przeglądów i utrzymania w sprawności technicznej instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych.
Termin składania ofert:
5 grudnia 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż wodomierzy i ciepłomierzy
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody, dostosowanych do nakładek radiowych Apator Powogaz AT-WMBUS 16 w budynku przy ul. Parola 1 oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych ciepłomierzy w budynkach będących w zasobie Spółki.
Termin składania ofert:
7 grudnia 2022
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Konserwacja bram garażowych
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na „Konserwację bram garażowych w budynkach administrowanych przez TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.”
Termin składania ofert:
22 grudnia 2022
Zobacz szczegóły