OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/DT/2/2017
Data zamieszczenia postępowania:
21 listopada 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie  wielomodułowego systemu finansowo-księgowego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. "

2.     Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie kosztów (szacunkowej wartości zamówienia) w obszarze obejmującym:

1)     Zakup wielomodułowego systemu finansowo-księgowego obejmującego następujące moduły:

a)     finansowo-księgowy (5 stanowisk),

b)     kadry-płace (1 stanowisko),

c)     środki trwałe (1 stanowisko),

d)     wyposażenie (ewidencja ilościowa) (1 stanowisko),

e)     raporty finansowe (analizy) (1 stanowisko),

f)      czynsze - media, w tym windykacja należności (12 stanowisk),

g)     e-BOK (czyli elektroniczny dostęp najemców do kartoteki konta rozrachunkowego, możliwość udostępniania e-faktur),

h)     analizy finansowe (1 stanowisko),

i)      elektroniczny obieg dokumentów.

2)     Wdrożenie ww. systemu.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 15:00

Termin składania ofert:
29 listopada 2017

Załączniki do zamówienia

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Opublikowano: 21.11.2017
Regulamin Dialogu Technicznego
Opublikowano: 21.11.2017
Załącznik do ogłoszenia - zgłoszenie
Opublikowano: 21.11.2017