OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/DT/1/2017
Data zamieszczenia postępowania:
27 października 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. "

2.     Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie kosztów (szacunkowej wartości zamówienia) w obszarze usługi obejmującej:

1)     prowadzenie ksiąg rachunkowych

2)     sporządzanie sprawozdań finansowych

3)     naliczanie podatków CIT i VAT

4)     wprowadzanie płatności – przelewów

 Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego - załączonego poniżej.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ  - 08-11-2017 do godz. 11:00

Termin składania ofert:
8 listopada 2017

Załączniki do zamówienia

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Opublikowano: 27.10.2017
Regulamin Dialogu Technicznego
Opublikowano: 27.10.2017
Zgłoszenie do Dialogu Technicznego
Opublikowano: 27.10.2017