wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w zakresie opisanym w SIWZ, projekcie umowy oraz do

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/14/2017
Data zamieszczenia postępowania:
13 lipca 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w zakresie opisanym w SIWZ, projekcie umowy oraz dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 75 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonania robót budowlanych.


Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót nie wcześniej niż w dniu 04.09.2017 r.


Zamawiający informuje, że dnia 19-07-2017 r. odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie zapoznanie się Wykonawców z obiektem w którym będą realizowane roboty. Zbiórka przed budynkiem, przy Parola 1 w Warszawie o godz. 10:00.


Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji proszeni sa o potwierdzenie przybycia na adres. k.miecznikowska@tbspolnoc.pl lub telefonicznie na nr 22/304-11-11 wew. 221.


Termin składania ofert - 28-07-2017 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 28-07-2017 godz. 10:30

Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert 

UWAGA!!! NOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ - SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ 

Termin składania ofert:
29 lipca 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 13.07.2017
SIWZ
Opublikowano: 13.07.2017
Załączniki edytowalne - do wypełnienia
Opublikowano: 13.07.2017
Projekt Wykonawczy wymiany instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż oraz wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Parola 1 w Warszawie
Opublikowano: 13.07.2017
Zał. nr 1 zestawienie rurociągów
Opublikowano: 13.07.2017
Zał. nr 2 zestawienie armatury
Opublikowano: 13.07.2017
Zał. nr 3 proponowany zestaw wodomierzy
Opublikowano: 13.07.2017
Zał. nr 4 zestaw inkasencki
Opublikowano: 13.07.2017
SS-01 g) Rzut kondygnacji -2
Opublikowano: 13.07.2017
SS-02 Rzut kondygnacji -1
Opublikowano: 13.07.2017
Schemat instalacji hydrantowej
Opublikowano: 13.07.2017
SS-04 Instalacja wodociągowa rozwinięcie
Opublikowano: 13.07.2017
SS-05 rozwinięcie
Opublikowano: 13.07.2017
Przedmiar - branża sanitarna
Opublikowano: 13.07.2017
STWiOR Parola 1
Opublikowano: 13.07.2017
NOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ
Opublikowano: 20.07.2017
NOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ
Opublikowano: 20.07.2017
Odpowiedzi na zapytania
Opublikowano: 24.07.2017
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 28.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 03.08.2017