Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wody ciepłej oraz wody zimnej i ciepłomierzy

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
1/2016
Data zamieszczenia postępowania:
23 maja 2016
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Karina Kilińska
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wody ciepłej oraz wody zimnej i ciepłomierzy, znak postępowania: 1/2016.
Uwaga aktualizacja SIWZ w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 06.06.2016r. oraz zmiana terminu składania ofert do 13.06.2016r. do godz. 11:00.
Termin składania ofert:
14 czerwca 2016

Załączniki do zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Ogłoszenie o przetargu
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 1 do SOPZ
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz Cenowy
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 2b do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 7 do SIWZ - Karta oceny
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 23.05.2016
Pismo o zmianie treści SIWZ
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 24.05.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach 24.05.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 24.05.2016
Odpowiedź na pytanie 27.05.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 27.05.2016
Wykaz średnic DN wodomierzy i ciepłomierzy
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 27.05.2016
Odpowiedź na pytanie 01.06.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 01.06.2016
Odpowiedź na pytanie 03.06.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 03.06.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 06.06.2016
SIWZ po zmianach z dnia 06.06.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 06.06.2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 06.06.2016 - Wykonawca 1
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 06.06.2016
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 06.06.2016 - Wykonawca 2
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 06.06.2016
Poprawiony wykaz średnic DN wodomierzy i ciepłomierzy z dnia 06.06.2016r.
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 06.06.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 18.08.2016