Zamówienie publiczne

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
6/2015
Data zamieszczenia postępowania:
21 grudnia 2015
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Karina Kilińska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie”, znak postępowania: 6/2015.
Termin składania ofert:
12 stycznia 2016

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 21.12.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 21.12.2015
Załacznik nr 1 Formularz Oferty
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 21.12.2015
Załacznik nr 1a Formularz Cenowy
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 21.12.2015
Załacznik nr 3 Wykaz Usług
Autor: Karina Kilińska
Opublikowano: 21.12.2015
Informacja o wyniku postępowania 6/2015
Autor: Katarzyna Barwińska
Opublikowano: 19.01.2016