Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/1/2022
Data zamieszczenia postępowania:
29 marca 2022
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, zagospodarowaniem terenu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie w zakresie rzeczowym objętym dokumentacją techniczną, wzorem umowy oraz SWZ.
Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej Zamawiającego https://tbs.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 22.04.2022 r. godz.11:00
Termin otwarcia ofert: 22.04.2022 r. godz. 11:30

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/66206


Termin składania ofert:
22 kwietnia 2022