Nabór uzupełniający na inwestycję przy ul. Pełczyńskiego

OGŁOSZENIE:

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór uzupełniający wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na lokal mieszkalny nr 55 w budynku C w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7)  o powierzchni 59,72m².
Przewidywany termin oddania budynków do użytkowania – marzec 2023r.

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 2 193,60zł/m2.

NABÓR ZAKOŃCZONY


Szczegółowe informacje pod numerem 22 304 11 12 wew. 114, 121

OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego to zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma lokalami usługowymi, trzema niezależnymi garażami podziemnymi oraz miejscami postojowymi naziemnymi. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Budowa rozpoczęła się w marcu 2021r.

Inwestycja jest doskonale skomunikowana. W pobliżu znajduje się trasa szybkiego ruchu S-8, pętla autobusowa i tramwajowa Osiedle Górczewska oraz będąca w realizacji II linia metra stacje Powstańców Śląskich i Lazurowa).

W bezpośredniej okolicy inwestycji znajduje się bogata infrastruktura społeczna, obejmująca usługi w zakresie oświaty i nauki, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia, takie jak: żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, instytucje administracji samorządowej. W sąsiedztwie zlokalizowane są centra i pasaże handlowe. W pobliżu znajdują się tereny rekreacyjne: Las Bemowski, Forty Bema, Park Górczewska, Kampinos.

Budynki będą miały dostęp do dróg publicznych z dwóch stron terenu inwestycji. Planowane są dojazdy od ul. gen. T. Pełczyńskiego oraz z wewnętrznej ulicy osiedla mieszkaniowego od strony zachodniej. Wejścia do części mieszkalnej znajdować się będą od strony wschodniej i zachodniej. Wejścia do lokali usługowych i zjazdy do garaży usytuowane są od strony wewnętrznej działki (dla budynku B i C), a dla budynku A, od ulicy gen. T. Pełczyńskiego.

W budynkach zaprojektowano łącznie 235 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Budynki  bedą posiadać łącznie 148 miejsc postojowych w garażu podziemnym i 28 miejsc postojowych naziemnych. W ramach inwestycji planowana jest budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: zieleni, placu zabaw, małej architektury, komunikacji, zjazdów do garaży. W projekcie zastosowano zabezpieczenia akustyczne od strony trasy S-8, celem zminimalizowania poziomu hałasu w mieszkaniach w budynku C. Na terenie przed wejściami głównymi przewiduje się elementy małej architektury takie jak, ławki, kosze, latarnie.

Każdy z budynków A, B i C będzie miał kształt prostokąta o zmiennej ilości kondygnacji i  będzie posiadał od 4 do 8 pięter. Najwyższe kondygnacje zaprojektowane są w budynku A od strony ul. gen T. Pełczyńskiego oraz w budynku C od strony trasy S-8.

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI:

Mieszkania zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej, w jednolitym standardzie wykończenia dostosowanym do funkcji pomieszczeń.
 • Ściany wykończone tynkiem gipsowym, pomalowane na biało.
 • W łazienkach ściany wyłożone glazurą do wysokości 150 cm z obudową wanny włącznie.
 • W kuchni wyłożony glazurą  pas ochronny, szer. ok 60 cm pomiędzy szafkami oraz ścianą przy zlewozmywaku.
 • Na podłogach w kuchniach, przedpokojach i łazienkach gres (klasa ścieralności 4 wg normy PN-EN 14411).
 • W pokojach panele podłogowe (klasa ścieralności AC4 wg PN-EN 13329).
 • Łazienki wyposażone w wannę lub w brodzik, umywalkę i misę ustępową typu kompakt, zawory do podłączenia pralki.
 • Kuchnia lub aneks kuchenny wyposażone w czteropalnikową kuchenkę elektryczną z piekarnikiem oraz zlewozmywak z szafką.
 • W kuchni i łazience zamontowane baterie z głowicą standardową.
 • Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi standardowe płycinowe w okleinie drewnopodobnej z ościeżnicami oraz drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych, antywłamaniowe klasy C z zamkiem patentowym, ocieplane, zaopatrzone w sztywny rygiel oraz wizjer szerokokątny.
 • Centralne zaopatrzenie w ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę.
 • Stolarka okienna PCV szklona szkłem zespolonym, parapety wewnętrzne z konglomeratów.
 • We wszystkich pomieszczeniach zamontowany osprzęt elektryczny: wyłączniki, przełączniki, gniazda 230V, wypusty trójfazowe 400V do kuchenki elektrycznej, z zabezpieczeniem różnicowo – prądowym, gniazdo telefoniczne, instalacja RTV, szerokopasmowy Internet, instalacja dzwonkowa, domofon.

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI:

 Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi  7312,00zł. Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%, tj. 2193,60zł za m².
Kwota partyctypacji wynosi 131 001,79 zł.

Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od dnia 26.05.2022 r. do 27.06.2022 r. wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.Wnioski można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki, osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone.
Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Wniosku osoby ubiegającej się o lokal mieszkalny z zasobów TBS Warszawa Północ sp. z o.o. lokalu z załącznikami w postaci:
 1. Zaświadczenia z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku ubiegłym (2021 r. ) przez wszystkie osoby, które będą tworzyć gospodarstwo domowe;

 2. Kopii deklaracji PIT za rok ubiegły ( 2021 r.), w oparciu o którą zostało wydane zaświadczenie wskazane w pkt 1, dla wszystkich osób, które będą tworzyć gospodarstwo domowe;

 3. Raportów z Biura Informacji Kredytowej od wszystkich osób, które będą tworzyć gospodarstwo domowe (raport nie może być starszy niż trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku);

 4. Oświadczeń o braku tytułu prawnego do lokalu, złożonych przez wszystkie pełnoletnie osoby, które będą tworzyć gospodarstwo domowe.

KRYTERIA:

Komisja Kwalifikacyjna wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę lokalu w oparciu o „Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.” oraz w oparciu o zapisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego.

TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, przy spełnieniu następujących warunków:
 1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie m. st. Warszawy. 
 2. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,2 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:
  a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

  LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM1 OSOBA2 OSOBY3 OSOBY4 OSOBY5 OSÓB6 OSÓB
  DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE PRZEKRACZA 1,2 PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WIĘCEJ NIŻ O:100%145%175%205%240%275%
  MAKSYMALNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO PLN7.497,1210.870,8213.119,9615.369,1017.993,0920.617,08

 3. Łączny dochód gospodarstwa domowego przed dniem zawarcia umowy najmu nie jest niższy niż:
  a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
  - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz współczynnika 0,5.

  LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM1 OSOBA2 OSOBY3 OSOBY4 OSOBY5 OSÓB6 OSÓB
  DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE JEST MNIEJSZY NIŻ 0,5 PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA, POWIĘKSZONEGO O:110%165%205%240%280%320%
  MINIMALNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO PLN3.436,185.145,276.403,797.497,128.746,649.996,16

  Kwota średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przypadającego na gospodarstwo domowe w województwie mazowieckim w 2020 roku wyniosła 6 247,60 zł brutto.


 4. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.


GALERIA ZDJĘĆ

- Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego -

 
 

- Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego -

 
 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 

WYBIERZ MIESZKANIE

LEGENDA:
K - osobna kuchnia,
PAK - pokój z aneksem kuchennym,
1P, 2P, 3P - ilość pokoi
 
:
: