NABÓR NA PARTYCYPANTA I NAJEMCĘ

Formularz w naborze na partycypanta i najemcę na ul. Pełczyńskiego
 
Dane podstawowe:
(pdf do 2Mb)
Osoba pierwsza:
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 10Mb)
Osoba druga:
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 10Mb)
Osoba trzecia:
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 10Mb)
Osoba czwarta:
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 2Mb)
(pdf do 10Mb)
Jeżeli przekazywane przez Państwa pliki przekraczają limit rozmiaru bądź gospodarstwo domowe tworzą więcej niż cztery osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Eksploatacji TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. pod numerem 22 304 11 12 wew. 114, 121

Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa. Podane dane osobowe w formularzu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (1) tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego.
Jednocześnie informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej "IOD") adres email: iod@tbspolnoc.pl , adres korespondencyjny ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa. Korespondencję związaną z ochroną danych osobowych, kierowaną pocztą tradycyjną, prosimy opatrzeć dopiskiem "IOD" lub "dane osobowe" to pomoże nam szybciej odpowiedzieć na Państwa zapytanie/pozostawioną wiadomość.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  • przekazanie za pośrednictwem formularza w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego przez okres niezbędny dla realizacji w/w celu.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne dla celu złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)