Ostateczne wyniki naboru na lokal nr 46 ul. Rudnickiego 4

Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 „Zasad i trybu zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.”, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą odwołań, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszaw Północ Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości ostateczną Listę Podstawową, Listę Rezerwową oraz Listę wniosków odrzuconych,  w naborze dotyczącym lokalu nr 46, (pow. 65,72m²) przy ul. Rudnickiego 4 w Warszawie.
 

Materiały do pobrania