Nabór wniosków na 7 lokali mieszkalnych przy ul. Pełczyńskiego 26, 26A

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy partycypacji i najmu 7 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Pełczyńskiego 26, 26A w Warszawie:

1) nr 10 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26A w Warszawie o powierzchni 43,34m² (PAK+1P – pokój z aneksem kuchennym + pokój);

2) nr 36 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26A w Warszawie o powierzchni 67,27m² (K+3P – kuchnia + 3 pokoje);

3) nr 50 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie o powierzchni 29,98m² (K+1P – kuchnia z pokojem);

4) nr 76 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie o powierzchni 91,75m² (K+4P – kuchnia + 4 pokoje);

5) nr 80 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie o powierzchni 53,18m² (PAK+1P – pokój z aneksem kuchennym + pokój);

6) nr 97 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie o powierzchni 91,75m² (K+4P – kuchnia + 4 pokoje);

7) nr 98 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie o powierzchni 64,05m² (K+3P – kuchnia + 3 pokoje).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w zamieszczonym poniżej "Ogłoszeniu o naborze".

Zasady ustalania punktacji wniosków opisane są w paragrafie 11 dokumentu "Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o", które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI ORAZ NAJMU LOKALU: 

Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 7 309,63zł. 
Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%. 
Czynsz najmu wynosić będzie 34,73 zł/m2

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od 28.07.2023 r. do 08.09.2023 r. wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia. 
Wnioski można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki, osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. 
Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone. 
Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. 
Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl


NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Materiały do pobrania