Ogłoszenie o naborze wniosków na lokal nr 46 w budynku przy ul. Rudnickiego 4

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 46 w budynku przy ul. Rudnickiego 4 w Warszawie.

 

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI:

Kwota partycypacji jaką zobowiązany będzie wpłacić Partycypant wynosi  168 702,91zł.

Kwota partycypacji może ulec zmianie, z uwagi na zmianę wysokości wskaźnika wartości odtworzeniowej w dacie 01.04.2023 r., zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego.                                               

Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu – tj. 15 930,60zł.

Czynsz najmu do wynosić będzie 20,20 zł/m2, tj. 1 327,55 zł.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu nr 46 w budynku  przy ul. Rudnickiego 4 w Warszawie przyjmowane są w terminie od dnia 07.02.2023 r. do 06.03.2023 r., wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone.

Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl 


NABÓR ZAKOŃCZONY

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz dokumentów, które należy złożyć znajdują się w załączniku Ogłoszenie o naborze.
 

Materiały do pobrania