Lista Podstawowa i Rezerwowa wniosków w naborze na lokal nr 55, PAK+2P, o pow. 59,72m²

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listę Podstawową i Rezerwową wniosków w naborze na lokal nr 55, PAK+2P, o pow. 59,72m² w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7) o powierzchni 59,72m².
 

Materiały do pobrania