Sprzedaż lokalu użytkowego U1 wraz z miejscami postojowymi nr 10, 11, 13,14 w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony Nr 5/2022 na sprzedaż lokalu użytkowego U1 o powierzchni 219,78 m kw. oraz udziału we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych nr 10,11,13, 14 w garażu, położonego w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4. Termin składania ofert upływa 23.05.2022 r. o godz. 16:00. Przetarg rozpocznie się w dniu 24.05.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie TBS ul. Pełczyńskiego 30.
 

Materiały do pobrania