Podpisanie aktu erekcyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie


29 września 2021 roku kiedy Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy był Rafał Trzaskowski, a członkami Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Piotr Jaworski, Marcin Podsędek, Eliza Prudzicz, dla pamięci przyszłych pokoleń, wmurowano Akt Erekcyjny w fundamenty budynku wielorodzinnego przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie.

 

Powstanie budynku jest inicjatywą Miasta Stołecznego Warszawy oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma UNIBEP S.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

Inwestycja zlokalizowana na Bemowie przy ulicy Gen. T. Pełczyńskiego, obejmuje budowę budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażem podziemnym. W ramach inwestycji planowana jest budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: zieleni, placu zabaw i małej architektury. Obiekt w całości będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

– Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego wpisuje się w realizację jednego z celów polityki mieszkaniowej miasta. Chcemy stworzyć ofertę dla osób o umiarkowanych dochodach, które nie mogą albo nie chcą posiadać mieszkania na własność – mówiła Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy, na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

 

GALERIA ZDJĘĆ

- Wmurowanie kamienia węgielnego ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie -