Listy wniosków, które wpłynęły w naborze na 60 lokali w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listy wszystkich wniosków osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu 60 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.
 

Materiały do pobrania