Sprzedaż miejsca postojowego nr 1 w budynku przy ul. D. Siedzikówny "Inki" 4

Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony Nr 2/2021 na sprzedaż  udziału we współwłasności garażu z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego nr 1 w garażu podziemnym  położonym w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 07.09.2021r. do godz.16.00, w sekretariacie w siedzibie TBS ul. Pełczyńskiego 30 oferty dostarczone po terminie zostaną odrzucone.
 

Materiały do pobrania