Przetarg Nr 1/2020 na sprzedaż lokalu

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 o powierzchni 139,93 m2 wraz z miejscem postojowym w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. D. Siedzikówny „Inki” nr 4. Lokal położony jest na czwartej kondygnacji budynku, składa się z 5 pokoi, aneksu kuchennego, pralni, 2 garderób, przedpokoju, łazienki, wc. Do Lokalu przynależnych jest 5 komórek lokatorskich nr K14, K15, K16, K17, K18 o łącznej powierzchni 16,29m². Rok budowy budynku, w którym znajduje się Lokal: 2015. Dla Lokalu nie jest założona księga wieczysta.

 Cena wywoławcza Lokalu netto ( +8% VAT): 1 448.000,00 zł

 Cena wywoławcza Miejsca postojowego netto (+23%VAT): 43.000,00 zł

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży netto ( bez podatku VAT): 1 491.000,00 zł

 Stawki VAT ustalone zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

Wadium (wniesione w pieniądzu): 44.730,00zł

 Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 09.07.2020r. do godz. 16,00 w sekretariacie w siedzibie TBS ul. Pełczyńskiego 30, oferty dostarczone po terminie zostaną odrzucone.Przetarg rozpocznie się w dniu 10.07.2020r. o godz. 10,00 w siedzibie TBS ul. Pełczyńskiego 30. Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z TBS w godzinach pracy biura (tj. 08.00 – 15.00), tel. (22) 304 11 12 wew. 114, 121 w okresie od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia przetargu, tj. do dnia 09.07.2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu - ogłoszenie, regulamin oraz druk oferty znajdują się w pliku poniżej:
 

Materiały do pobrania