Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/20/2018
Data zamieszczenia postępowania:
27 lipca 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:
Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Adres

Rok budowy

Pow. użytkowa [m2]

Ilość lokali mieszkalnych

Ilość lokali użytkowych

ul. Pełczyńskiego 28A

2007

7 095

103

2

ul. Rudnickiego 4

2007

3 929

49

 

ul. Rudnickiego 8 A

2007

4 502

56

 

RAZEM

 

15526

208

2

 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić formularz cenowy, który  musi zawierać wszystkie roboty, materiały, sprzęt oraz wszystkie konieczne koszty do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert: 10-08-2018 godz. 10:00
Termin otwarcie 10-08-2018 godz. 10:30
Termin składania ofert:
11 sierpnia 2018

Załączniki do zamówienia

SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 27.07.2018
Projekt umowy - zał nr 4 SIWZ
Opublikowano: 27.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 27.07.2018
STWIOR Płukanie chemiczne
Opublikowano: 27.07.2018
Formularz cenowy
Opublikowano: 27.07.2018
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Autor: Karolina Ślusarczyk
Opublikowano: 06.08.2018
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Autor: Karolina Ślusarczyk
Opublikowano: 10.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Nr postępowania TBS/PZP/20/2018
Opublikowano: 20.08.2018