BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2016
Data zamieszczenia postępowania:
22 grudnia 2016
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji (poprzez wyłonienie Generalnego Wykonawcy) polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. T. Korzona w Warszawie. 

Warunki udziału oraz sposób realizacji zawiera załączona SIWZ z załącznikami. 

Wadium w kwocie 400 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2017 r. o godz. 11:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.01.2017r. do godz. 11:00.

Jednocześnie zamawiający zmienia termin wniesienia wadium na 30.01.2017 r. do godz. 11.00 i otwarcia ofert na 30.01.2017 r. o godz. 11.30.


Termin składania ofert:
30 stycznia 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 372858 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
SIWZ z załącznikami
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
Rozdział IV SIWZ - Projekt umowy
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
Załączniki do SIWZ dla Wykonawców w .doc
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
Wykaz dokumentacji dla Inwestycji
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
05_STWIOR
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
03_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBIÓREK
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
01_DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE5
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE1
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE5
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE6
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE7
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE8
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU1
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU2
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU3
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU5
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU6
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU7
Autor: Monika NIewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU8
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU9
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU4
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE2
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE3
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE4
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE9
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE10
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
04_PROJEKTY WYKONAWCZE11
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 22.12.2016
Odpowiedzi na pytania Nr 1
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 03.01.2017
Projekt umowy - po zmianie 3.01.2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 03.01.2017
Formularz oferty - po zmianach3.01.2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 03.01.2017
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3.01.2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 03.01.2017
Odpowiedzi na pytania Nr 2
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 10.01.2017
Projekt umowy - po zmianie 9.01.2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 10.01.2017
Odpowiedzi na pytania Nr 3
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Ekspertyza techniczna z 2005 r. cz.1
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Ekspertyza techniczna z 2005 r. cz.2
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Technologia umeblowanie (w zip.)
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
RZUTY DO TECHNOLOGII-MEBLE (w zip.)
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE instalacje elektryczne
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Odpowiedzi na pytania Nr 4
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 17.01.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 Pzp
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 30.01.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 14.03.2017