Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/7/2022
Data zamieszczenia postępowania:
9 grudnia 2022
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze, z niezbędną infrastrukturą techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 12/7 w obr. 4-18-11 przy ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

Termin składania ofert: 16.01.2023 r. do godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 16.01.2023 r. o godz. 12:30


W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/pn/tbs/demand/95164/notice/public/details

Termin składania ofert:
16 stycznia 2023