Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych powierzchni nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o.

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/5/2022
Data zamieszczenia postępowania:
4 listopada 2022
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi Administratorami.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) oraz niniejszej SWZ.

Termin składania ofert: 15.11.2022 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert: 15.11.2022 r. o godz. 11:30

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/90395


Termin składania ofert:
15 listopada 2022