Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Zamawiającego

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/6/2022
Data zamieszczenia postępowania:
2 listopada 2022
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Zamawiającego.

Termin składania ofert: 2022-11-10 godz. 11:00

www.eib.com.pl#Przetargi
Termin składania ofert:
10 listopada 2022

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 02.11.2022
SWZ
Opublikowano: 02.11.2022