Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/4/2022
Data zamieszczenia postępowania:
14 października 2022
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Termin składania ofert:
20 października 2022