Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych powierzchni nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/8/2021
Data zamieszczenia postępowania:
2 grudnia 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi Administratorami.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) oraz niniejszej SWZ.

Termin składania ofert: 09.12.2021 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 09.12.2021 r. godz. 11:30

 
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/55008


Termin składania ofert:
9 grudnia 2021