Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 2 i ul. Strzeleckiej 27/29, w podziale na 2 części

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/1/2021
Data zamieszczenia postępowania:
24 marca 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 2 i ul. Strzeleckiej 27/29, w podziale na 2 części.

Część I - Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS Warszawa   Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Złotopolskiej 2.

Część II - Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w   Warszawie przy ul. Strzeleckiej 27/29.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest:

- dla Części I w OPZ (załączniki nr 1A do SWZ) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiart (załącznik nr 2A do SWZ).

- dla Części II w OPZ (załącznik nr 1B do SWZ) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary (załącznik nr 2B do SWZ). 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz niniejszej SWZ.

 

 Termin składania ofert: 16.04.2021 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 16.04.2021 r. godz. 10:30

 

 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/30694

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski otwarcie ofert odbędzie się online za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Zoom.

 Aby wziąć udział w spotkaniu za pomocą Zoom należy zainstalować bezpłatną aplikację kliencką dostępną na stronie https://zoom.us/download

Dane do dołączenia do spotkania za pomocą Zoom:

https://zoom.us/j/93185816439?pwd=Uk80cVV1TTVtR2IzNzQ3RnVtMFZBQT09

 Meeting ID: 931 8581 6439

Passcode: 027874

Termin składania ofert:
16 kwietnia 2021