Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Złotopolskiej róg Chyrowskiej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/4/2020
Data zamieszczenia postępowania:
30 grudnia 2020
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ew. 22 i 23 w obrębie 4-10-05 położonych przy ul. Złotopolskiej róg Chyrowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.”

2. Nieruchomość objęta zamówieniem.

Adres: ul. Złotopolska róg Chyrowskiej, Warszawa (Targówek, dz. ew. nr 22 i 23 z obrębu 4-10-05).

2.1.STAN ISTNIEJĄCY.

a)       Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w Warszawie przy zbiegu ulic Złotopolskiej i Chyrowskiej w Warszawie (Dzielnica Targówek). Obiekt zostanie zrealizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej.

b)      Działki stanowią własność Spółki TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

c)       W chwili obecnej teren inwestycji jest niezabudowany. Teren płaski, z uśrednioną rzędną terenu w granicach 5.50 n.p.”0” W. od strony ul. Chyrowskiej. Na całej jej powierzchni działka nie jest porośnięta roślinnością.

d)      Dojazd oraz dojście do terenu od strony południowej z ulicy Złotopolskiej.

e)      Lokalizacja: Od strony wschodniej działka przylega do ulicy Chyrowskiej i od południowej  do ulicy Złotopolskiej,  a po przeciwległej stronie ulic zlokalizowane są osiedla bloków wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe). Od strony zachodniej działka sąsiaduje z nieruchomością osoby prywatnej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. Od północy obiekt będzie sąsiadował z zabudową mieszkaniową bliźniaczą (istniejący budynek posadowiony jest w ostrej granicy z nieruchomością będącą przedmiotem inwestycji).

f)        Projektowany obiekt należy do II kategorii geotechnicznej. W podłożu panują złożone warunki gruntowe.

g)       Zamawiający posiada dokumentację geologiczno-inżynierską z grudnia 2019r.

2.2.STAN PROJEKTOWANY

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje usytuowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu.

Projektowany obiekt stanowi narożną zabudowę kwartału; to budynek mieszkalny wielorodzinny o wysokości do V kondygnacji. W budynku  znajduje się 25 lokali mieszkalnych.

 

Dane liczbowe

·         Kubatura budynku                                                                                         7099,69m3

·         Kubatura części podziemnej                                                                      2402,79m3

·         Kubatura części nadziemnej                                                                      4696,90m3

·         Powierzchnia użytkowa budynku                                                            1754,23m2

·         Powierzchnia użytkowa mieszkań                                                           972,03m2

 

3.       Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

1)      Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

2)      SIWZ oraz Wzór umowy wraz z załącznikami

 

 Termin składania ofert: 28.04.2021 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert: 28.04.2021 r. godz. 12:30

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy eZamawiający, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

 Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/26353

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski otwarcie ofert odbędzie się online za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Zoom.

 Aby wziąć udział w spotkaniu za pomocą Zoom należy zainstalować bezpłatną aplikację kliencką dostępną na stronie https://zoom.us/download

Dane do dołączenia do spotkania za pomocą Zoom:

https://zoom.us/j/92168675424?pwd=QmdUZmlhLzBhUFI4ZVh6TThvMDFWdz09

Meeting ID: 921 6867 5424

Passcode: 857899

Termin składania ofert:
28 kwietnia 2021