Sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2020
Data zamieszczenia postępowania:
5 listopada 2020
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie biura Spółki oraz wewnętrznych części nieruchomości pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.


Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi Administratorami.


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.


Termin składania ofert: 17.11.2020 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 17.11.2020 r. godz. 11:30


 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy eZamawiający, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.


Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

 Dokumenty postępowania dostępne pod adresem: https://tbs.ezamawiajacy.pl/pn/tbs/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

lub

https://tbs.ezamawiajacy.pl/pn/tbs/demand/notice/public/19341/details


W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski otwarcie ofert odbędzie się online za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Zoom.

Aby wziąć udział w spotkaniu za pomocą Zoom należy zainstalować bezpłatną aplikację kliencką dostępną na stronie https://zoom.us/download


Szczegółowe informacje logowania zgodnie z SIWZ.

Termin składania ofert:
17 listopada 2020